Brankári
Viliam
Kormaňák
Samuel
Belopotočan
Obrancovia
Marek
Banas
Juraj
Jurovčík
Jakub
Kocúr
Dominik
Polťák
Philip Lorenzo
Varner
Záložníci
Samuel
Farský
Kristián
Mäsiar
Viliam
Bakoš
Michal
Pleva
Šimon
Mydlár
Milan
Hvoľka
Jozef
Stašák
Pavol
Motýľ
Matúš
Ončák
Samuel
Suľa
Útočníci
Richard
Naništa
Filip
Polťák
Martin
Uhliarik