Brankári
Jakub
Červenka
Lukáš
Holub
Záložníci
Jozef
Melek
Andrej
Kornhauser
Samuel
Kurtulík
Jozef
Poništiak
Peter
Farský
Jaroslav
Mušák
Obrancovia
Matej
Gužiňák
Matej
Stašák
Jakub
Lúchava
Michal
Kasan
Jakub
Chudiak
Útočníci
Jaroslav
Prozbík
Peter
Svetlák
Daniel
Dendis
Branislav
Lúchava