Brankári
Marián
Hablák
Oliver
Pucheľ
Záložníci
Viliam
Štít
Marco
Marlenga
Slavomír
Mokošák
Simon
Stašiniak
Tibor
Grofčík
Rudolf
Bucha
Útočníci
Adrián
Ratulovský
Ľudovít
Urbaník
Nikolas
Holub
Obrancovia
Adam
Mikula
Mattias
Horváth
Milan Michael
Naništa
Benjamín
Mačor