Brankári
Dominik
Ťapaj
Nikolas
Serdel
Obrancovia
Matej
Šimurda
Dávid
Babinský
Samuel
Hladek
Luka
Novakovič
Vojtech
Fukas
Tadeaš
ŠTEFKA
Radovan
Medvecký
Tomáš
Čimpoješ
Lukáš
Melek
Samuel
Brnča
Matej
Klinovský
Lukáš
Kuna
Martin
Ganobčík
Záložníci
Peter
Hrkeľ
Igor
Kľuska
Matúš
Barutík
Samuel
Gracík
Juraj
Košút
Martin
Vojtašák
Marko
Madleňák
Erik
Gonšenica
Útočníci
René
Blahút