Brankári
Maroš
Kalamár
Matej
Šimurda
Nikolas
Serdel
Obrancovia
Samuel
Hladek
Dávid
Babinský
Matúš
Hutira
Marek
Karliak
Tomáš
Čimpoješ
Andrej
Oplt
Ľuboš
Morháč
Jozef
Kubánik
Záložníci
Igor
Kľuska
Juraj
Košút
Matúš
Barutík
Tadeaš
ŠTEFKA
Vojtech
Fukas
Samuel
Gracík
Luka
Novakovič
Michal
Ferneza
Adrián
Stašiniak
Marko
Madleňák
Martin
Palider
Útočníci
Peter
Hrkeľ
Lukáš
Melek
Radovan
Medvecký
René
Blahút
Martin
Ganobčík
Sebastian
Žuffa