prezident klubu - Ing. Andrej Stašiniak

e-mail: info@msknamestovo.sk   mobil: 0918 686 812

manažér mládeže - Ivan Kopta

e-mail: ivan.kopta@msknamestovo.sk   mobil: 0905 508 953

tréner staršieho dorastu U19 - Ing. Marián Beňadik

e-mail: marian.benadik@msknamestovo.sk   mobil: 0905 662 928

tréner mladšieho dorastu U17 - František Novák

e-mail: frantisek.novak@msknamestovo.sk   mobil: 0903 407 623

tréner starších žiakov U15 - Mgr. Michal Kumor

e-mail: michal.kumor@msknamestovo.sk   mobil: 0911 651 843

tréner starších žiakov U14 - Mgr. Tomáš Smataník

 e-mail: tomas.smatanik@msknamestovo.sk     mobil: 0907 793 478 

tréner mladších žiakov U13 - Miroslav Domanický

e-mail: miroslav.domanicky@msknamestovo.sk   mobil: 0918 192 876

tréner mladších žiakov U12, šéftréner prípraviek - František Čajka

e-mail: frantisek.cajka@msknamestovo.sk   mobil: 0911 204 242

tréner prípravky U11 - Juraj Siman

e-mail: juraj.siman@msknamestovo.sk   mobil: 0903 190 287

tréner prípravky U10 - Mgr. Ivan Doroš, PhD.

e-mail: ivan.doros@msknamestovo.sk   mobil: 0914 132 761

tréner prípravky U9 - PaedDr. Slavomír Mokošák

e-mail: slavomir.mokosak@msknamestovo.sk   mobil: 0949 523 274

tréner prípravky U8 - Lukáš Čecho

e-mail: lukas.cecho@msknamestovo.sk   mobil: 0904 432 866

tréner prípravky dievčat - Mgr. Tomáš Smataník

e-mail: tomas.smatanik@msknamestovo.sk     mobil: 0907 793 478