prezident klubu, asistent trénera - Ing. Andrej Stašiniak

e-mail: info@msknamestovo.sk   mobil: 0918 686 812   licencia: UEFA B

hlavný tréner - Pavol Strapáč

e-mail: pavol.strapac@msknamestovo.sk   mobil: 0903 121 325   licencia: UEFA A

kondičný tréner - Bc. Patrik Barčák

e-mail: patrik.barcak@msknamestovo.sk   mobil: 0910 448 689

tréner brankárov - Mgr. Stanislav Kormaňák

e-mail: stanislav.kormanak@msknamestovo.sk   mobil: 0905 992 456   licencie: UEFA B, SFZ GOALKEEPER

vedúci mužstva - František Troják

e-mail: frantisek.trojak@msknamestovo.sk   mobil: 0903 567 638

kustód - Albín Vorčák

hlásateľ, tajomník - Mgr. Ján Salaj

hlavný usporiadateľ - František Košťál st.